Menu

Svody

Ve spolupráci s dánskými inspektory chovu si vás dovolujeme pozvat na I. svod knabstrupských koní, který se bude konat tento rok, a s ním na související semináře.

Svod je přístupným všem členům KNN (podmínky členství jsou uvedené zde), kteří vyplní a pošlou řádnou přihlášku ke svodu knabstrupských koní. O přijetí přihlášky a tím potvrzené účasti na svodu budete informováni v náležitém předstihu.

Podmínkou účasti je členství v KNN, pokud nejste členem KNN, je možné zaplatit členský příspěvek na místě v den konání svodu, dále řádně vyplněná přihláška (jedna přihláška = jeden kůň), která musí být nejpozději 3 měsíce před svodem v rukou dánských inspektorů, proto žádáme o zaslání přihlášek nejpozději do 7. června 2014. K přihlášce přiložte kopii rodokmenu a průkazu (pasu) koně. Uzávěrka je 20. srpna 2014. Ve výjimečných případech a na základě individuálního posouzení situace (import koně, nemoc atd.) je možné koně dodatečně dohlásit. Dodatečné dohlášení koně po uzávěrce je zpoplatněno.

Na svod je možné přihlásit: 1.) knabstrupské koně (hříbata, klisny, hřebce a valachy) z prověřených a zapsaných rodičů všech EU povolených organizací k chovu knabstrupperů (KNN, ZfdP, ECHA aj.). Povolena jsou všechna knabstrupská zbarvení - viz. samostatná stránka zde.

2.) tříleté a starší klisny knabstrupského zbarvení z neprověřených, nezapsaných nebo neznámých rodičů, tzn. všechny teplokrevné/plnokrevné klisny s knabstrupským zbarvením, viz. výše, které mohou být zapsány do Appendixu hlavní plemenné knihy knabstrupského koně.

3.) tříleté a starší teplokrevné/plnokrevné klisny bez knabstrupského zbarvení, tzn. jednobarevné (solid), do kategorie OUTCROSS. Povolená plemena: CT, CS, A 1/1, KWPN, Oldb., FRB, Trak., Holst., Hann., Dánský teplokr., SF a jiná teplokrevná plemena schválená KNN jako Shagya Arab, Arab, Angloarab a dále vybraná pony plemena. Není možné přihlásit bělky z důvodu přenosu G genu, který je v chovu knabstrupperů nežádoucí a klisny jiného zbarvení než vranky, hnědky a ryzky. Odznaky jsou povolené.

O zbarvení knabstrupských koní se dočtete na samostatné stránce, pokud máte pochybnosti, je-li váš kůň tohoto zbarvení, neváhejte nás kontaktovat na tel: 728 816 168 nebo emailem chov@knabstrupperassociation.cz.

Třídy: *

Třídy: *

Třída 1 (A/B) Hříbata do 1 roku (foals) Třída 4 (A) Valaši (geldings)
M, P, K, S A.) Klisničky (filly foals) M, P, K, S A.) 3letí a starší valaši
M, P, K, S B.) Hřebečci (colt foals) Třída 5 (A/B/C) Hřebci renavlsprogram svod (stallions RP)
Třída 2 (A/B/C) Mladí koně od 1 roku (youngstock) M, P, K, S A.) Hřebci nar. 2011
M, P, K, S A.) Ročci klisny (yearling filly) M, P, K, S B.) Hřebci nar. 2010
M, P, K, S B.) Ročci hřebci (yearling colt) M, P, K, S C.) Hřebci nar. 2009 a starší
M, P, K, S C.) 2leté klisny (youngstock filly) Třída 6 (A/B/C) Hřebci svod (stallions)
Třída 3 (A/B/C) Klisny svod (mares) M, P, K, S A.) Hřebci nar. 2011
M, P, K, S, O A.) 3leté klisny M, P, K, S B.) Hřebci nar. 2010
M, P, K, S, O B.) 4leté klisny M, P, K, S C.) Hřebci nar. 2009 a starší
M, P, K, S, O C.) 5leté a starší klisny Třída 7 Chovatelská skupina/rodina **

* V každé třídě se posuzuje odděleně dle 4 platných standardů knabstrupských koní: S-sport, K-klasik, P-pony a M-miniaturní, tzn., že se koně v rámci každé třídy ještě dělí a posuzují takto : třída 1. A - P (pony), třída 1. A - K (klasik), třídá 1. A - S (sport), třída 1. A - M (miniaturní), atd. U 3letých a starších klisen je vypsána ještě třída outcross - O, která je určena pro teplokrevné a plnokrevné jednobarevné (solid) klisny.

** Kategorie chovatelská skupina/rodina se uskuteční pouze pokud o vypsání této třídy chovatel v náležitém předstihu požádá - detaily zde.

Udělované tituly: u 3letých a starších klisen se udělují prémie - viz. stránka o hodnocení a prémiích klisen. Z každé třídy vzejde vítěz, např. nejlepší 3letá klisna sport, nejlepší 3letá klisna klasik atd. Z vítězů tříd dané kategorie se následně vybírá celkový vítěz (např. best mare in show - nejlepší klisna svodu), který se pak odpoledne utká o titul BIS - best in show s ostatními vítězi tříd. Tituly: vítěz třídy (CW - class winner), nejlepší hříbě výstavy (best foal in show), nejlepší dorost výstavy (best youngstock in show), nejlepší klisna výstavy (best mare in show), nejlepší hřebec výstavy (best stallion in show) a nejlepší valach výstavy (best gelding in show) a BIS - best in show - tedy nejlepší kůň celé výstavy.

Na svod nebudou vpuštěni: bělouši, strakoši (výrazné piebald nebo skewbald znaky) a další jiné než povolené barvy v kategorii outcross, chladnokrevní koně, koně vedení vodičem v nevhodném oblečení (džíny, kraťasy aj.) koně nemocní, koně nesplňující veterinární nařízení, koně špinaví a neupravení a koně na nepovoleném uždění/ohlávce.

Veterinární prohlídka a přejímka  koní se uskuteční v pátek od 16:00-22:00 (pro majitele koní, kteří budou mít objednané ubytování) a od 7:00-9:45 hod pro majitele koní, kteří přijedou v sobotu ráno (bez zajištěného ubytování).

Je možné si nechat koně před předvedením ostříhat/upravit a také využít služeb profesionálního vodiče koní.

Veškeré souhrnné informace ke svodu, posuzování koní, jejich hodnocení a veterinární předpisy naleznete zde.