Menu

Plemenní hřebci 2019

Seznam KNN plemeníků pro rok 2019: (klikněte pro samostatné seznamy dané kategorie)

  • kategorie sport (doživotně licentovaní hřebci sport)
  • kategorie klasik (doživotně licentovaní hřebci klasik)
  • limitované licence (roční nebo dvouleté připouštěcí licence)
  • kategorie pony (doživotně licentovaní hřebci kategorie pony)
  • kategorie mini (doživotně licentovaní hřebci kategorie mini)

Historičtí plemeníci

Seznam historických plemeníků od roku 1970, kdy vznikla Knabstrupperforeningen for Danmark.

Historičtí plemeníci KNN 1 - 107


Plemenní hřebci 2012

Seznam KNN plemeníků pro rok 2012: (klikněte pro samostatné seznamy dané kategorie)


Plemenní hřebci 2011

Seznam KNN plemeníků pro rok 2011: (klikněte pro samostatné seznamy dané kategorie)


Plemeníci HPK

Mateřská plemenná kniha knabstrupperů KNN rozděluje hřebce do sekcí HPK A, HPK B a HPK C. Sekce HPK A = doživotně licentovaní knabstrupští hřebci s přiděleným KNN číslem, kteří splnili podmínky Řádu plemenné knihy a prošli výkonnostními zkouškami a svodem. Sekce HPK B = knabstrupští hřebci s ročními limitovanými připouštěcími licencemi na základě udělení výběru z podzimního nebo jarního svodu hřebců nebo hřebci renavlsprogramu (programu čistokrevnosti). Sekce HPK C = hřebci licentovaní jinou organizací než KNN, která je  EU uznanou organizací k chovu knabstrupperů.

KNN každoročně vydává k 15. únoru aktualizovaný seznam KNN plemeníků. Všichni majitelé plemenných hřebců licentovaných KNN, které chtějí v daném roce využívat v chovu,  mají povinnost na základě speciálního formuláře nechat tyto hřebce zapsat, a to vždy do 15. ledna do seznamu plemenných hřebců pro daný rok. Výjimkou jsou hřebci s limitovanými připouštěcími licencemi, kteří byli do chovného programu zařazeni v roce svodu a tito jsou do seznamu plemenných hřebců pro daný rok vloženi automaticky. V praxi toto znamená, že pokud hřebec absolvuje jarní svod 2011 a získá limitovanou licenci pro rok 2011, majitel nemusí žádat PK o zápis tohoto hřebce do seznamu hřebců pro rok 2011. Všichni ostatní o tento zápis žádat musí, a to i v případě, že hřebec je doživotně licentován.  Žádat o tento zápis samozřejmě nemusí majitelé hřebců, které nebudou daný rok využívat v chovu a to např. proto, že hřebec je sportovně využíván. Pokud majitel svého hřebce neuvede do seznamu plemenných hřebců, nebude případné potomstvo po tomto hřebci zapsáno do PK. Majitel klisny, který chce hřebce nezapsaného v tomto seznamu použít v chovu, musí o tomto informovat PK ještě před plánovaným připuštěním klisny a PK uděluje výjimku na zápis potomstva po takovémto hřebci. Tato výjimka je zpoplatněna, poplatek jde na vrub vždy majiteli klisny, který o tuto výjimku PK žádá a je platná jen pro toto jedno konkrétní vyžádané použití takovéhoto hřebce v chovu. Na tuto skutečnost je třeba dát pozor i při koupi potomstva po hřebcích neuvedených v seznamu KNN pro daný rok a je třeba ještě před koupí ověřit, zda hřebec měl pro dané připuštění udělenu výjimku, v případě, že nebyl uveden na seznamu plemenných hřebců pro daný rok.