Menu

Novinky

2019

15.3. - Sanders Tuche je připravován tento rok na licentaci také u KNN, přip. licenci u ZSEE má již udělenu. Stejně tak jako loni je k dispozici knabstrupským klisnám a klisnám plemen povolených pro outcross dle mateřské plem. knihy KNN. Hřebec připouští naživo. Více informací na jeho samostatné stránce a samozřejmě přímo u jeho majitelky, paní Žanety Vernerové.


2018

8.2. - Sanders Tuche byl úspěšně licentován ZSSE a je připraven na připouštěcí sezónu 2018. Více informací brzy na jeho samostatné stránce a samozřejmě přímo u jeho majitelky, paní Žanety Vernerové na telefonu 727 967 500, FB Knabstruppers Wernersdorf nebo webových stránkách.


2017

16.9. - dovezen velmi nadějný hřebeček Vitus Dot Kom. Vitus je po v Dánsku velmi populárním knabstrupském drezurním hřebci Ecuador Skrodstrup z významného chovu knabstrupperů typu sport a z dánské teplokrevné klisny Daner Kandis. Sám Vitus již absolvoval svod hříbat s vynikajícím hodnocením, v silné konkurenci nadějných a exteriérově velmi povedených hřebečků získal třetí místo a byl oceněn vysokou známkou 9 za typ (vítězný hřebeček získal známku 8 za typ, byl však lépe hodnocen v pohybu). Přejeme jeho nové majitelce hodně štěstí a chovatelských úspěchů.

19.4. - Narozen knabstrupský hřebeček Castiel Wernersdorf po Sanders Bogart ze Sanders Demi, chovatelce paní Žanetě Vernerové velmi gratulujeme!


2016

17.10.Počet knabstrupperů v ČR se rozrůstá! Dovezeni byli 3 knabstruppeři z významného dánského chovu paní Jendy Sanderson, hřebčín Sanders a z chovu paní Katrine Grothe, stáj Gro: a to hřebec Sanders Tuche (Sanders Dublin KNN 218 x Kirsebaerlundens Themis RKNN 1956), dále klisna Sanders Demi (Sanders Califf KNN 170 x Sanders Dodo KNN 2124) a klisna Clotilde Gro KNN (Sanders Califf KNN 170 x Lienella DV). Vice o původu těchto koní - hřebec Sanders Califf se stal nejlepším hřebcem roku 2004 a 2007, a sám je otcem licentovaného plemeníka Sanders Salik (export USA). Klisna Sanders Dodo je vítězkou 3 letých klisen z roku 2004 a již sama matkou res. šampionky svodu 2008 - Engedals Liva KNN 2350. Sanders Dina je výbornou producentkou kvalitních koní, sama dala jednoho plemenného hřebce - jedná se právě o otce Tucheho - hřebce Sanders Dublin a 3 vítězné klisny: Thyra Gro KNN 2709 (nejlepší klisna 2014 a Best in Show 2014), Sanders Dodo KNN 2124 (nejlepší tříletá klisna 2004) a Sanders Dodi KNN 2343 (nejlepší tříletá klisna 2008). Velmi významnou klisnou v chovu knabstrupeprů je i klisna, kterou nalezneme na mateřské straně rodokmenu hřebce Sanders Tuche, je to klisna z původní knabstrupské rodiny a je chovatelsky velmi cenná, sama dala již také jednoho plemeníka - Tharos KNN 195, hřebce, který je dnes považován za model moderního knabstrupského koně a vítězku výstavy Roskilde Dyrskue klisnu Theca KNN 2254. Demi i Clotilde byly v Dánsku připuštěné vynikajícím hřebcem Sanders Bogart KNN 241 (Conetti Lynghoj KNNE 118 - elitní hřebec oceněný zlatou medailí za potomstvo x Sanders Bonnie KNN 2051 - vítězka tříletých klisen roku 2002) a jsou zjištěné březí. Přejeme majitelce a chovatelce paní Žanetě Vernerové hodně štěstí a chovatelských úspěchů.

11.01. - přejeme všem chovatelům, majitelům, přátelům a příznovcům knabstrupperů vše nejlepší do nového roku 2016, a především mnoho radosti a úspěchů s Vašimi koňmi.


2015

20.01. - přejeme všem chovatelům, majitelům, přátelům a příznovcům knabstrupperů vše nejlepší do nového roku 2015, a především mnoho radosti a úspěchů s Vašimi koňmi.


2014

10.01. - přejeme všem chovatelům, majitelům, přátelům a příznovcům knabstrupperů vše nejlepší do nového roku 2014, a především mnoho radosti a úspěchů s Vašimi koňmi.

07.05. - knabstrupská klisna na prodej v ČR, zbarvení bay blanket/tmavá hnědka s dekou. Nar. 3/6/2011, obsedlá, nyní v základním výcviku, dobře krmitelná, komunikativní, učenlivá. Klisnu možno přispustit knabstrupským hřebcem. Cena na osobní dotaz. Více informací u majitele p. Boušek tel: 607 112 721

Gratulujeme panu Bouškovi k letošním hříbatům!


2013

05.01. - přejeme všem chovatelům, majitelům, přátelům a příznivcům knabstrupperů vše nejlepší do nového roku 2013, splnění Vašich cílů a hlavně mnoho radosti s Vašimi koňmi.


2012

10.01. - přejeme všem chovatelům a majitelům knabstrupperů vše nejlepší do nového roku 2012 a hodně radosti a úspěchů s Vašimi koňmi.

10.01. - vzhledem k množícím se žádostem o zapsání jak nepůvodových bělek, tak např. bělek plemene ČT do PK knabstrupperů si dovolujeme upozornit, že takovéto klisny opravdu není možné do PK knabstrupperů zapsat. Bělouši jsou v chovu knabstrupperů nežádoucí, takovéto klisně se sice může ve spojení s knabstrupským hřebcem narodit hříbě v knabstrupském zbarvení, ale vzhledem k přenosu G genu ze strany matky, hříbě toto zbarvení během roku až tří ztratí (dojde k postupnému vybělování koně při jeho výměnách srsti a ztrátě tohoto atraktivního zbarvení). Žádáme proto i budoucí majitele těchto hříbat, nenechte se zlákat levnější cenou hříběte a příslibem majitele klisny, že hříbě má "puntíky nebo deku" a proto ho lze zapsat později do PK knabstrupperů. Nejenže váš nový kůň toto zbarvení brzo ztratí a zůstane vám bělouš, ale takovéto potomstvo nelze zapsat ani do PK knabstrupperů a ani do PK ČT. Nenechte si také namluvit, že se v případě bělouše z takovéhoto spojení (knabstrupský hřebec x bělka) jedná o typické knabstrupské zbarvení white born/few spot. Zbarvení white born/few spot je v chovu knabstrupperů velmi žádané, ačkoliv samotný white born/few spot skrvny postrádá, protože se velmi zjednodušeně řečeno jedná genotypově o homozygotní formu leopard zbarvení, která se ve fenotypu pro laika paradoxně projeví právě absencí "teček". Na potomstvo potom tento homozygot předává vždy nějakou formu knabstrupského zbarvení (leopard, blanket, aj.), která ovšem, narozdíl od hříbat ze spojení bělouš x knabstrupper, zůstane koni po celý život. V případě jakýchkoli pochybností o zbarvení či původu vámi kupovaného koně kontaktujte naši KNA CZ.

Bělouši v jakémkoli stupni vybělení jsou v chovu knabstrupperů nežádoucí:

Few spot/white born je typickým knabstrupským zbarvením, v chovu maximálně žádoucím:

21.04. - jarní svod hřebců Skive, Dánsko. Limitovanou připouštěcí licenci pro rok 2012 obdrželi tito hřebci: kategorie 4letí sport hřebci - Calimero (De Noir DVE 812 x Karina KNN 1851 - Don Ibrahim KNN 92) - tento hřebec získal titul nejlepší hřebec svodu, Norgaards Leonardo (Leo Light DVH 711 x Xensation KNN 2128 - Xantast Middelsom KNN 126), Sartors Simply The Best (Sandro Hit DVH 872 x Bianca af Knabstrup KNN 2227 - Bolero), Isaiiah Korsholm (Onasis DVH 858 x Sanders Babe KNN 2351 - Sanders Bounty KNN 131). V typu sport knabstruppera můžeme sledovat vzrůstající trend použití vysoce kvalitních outcross plemeníků, kterými bezesporu De Noir nebo Sandro Hit jsou, na knabstrupské klisny k získání barevných koní vysokých sportovních kvalit. V kategorii 4letí hřebci typu klasik licenci získal Funder Norhedes Hermes (Funder Norhedes Laban x Funder Norhedes Surprise KNN 2228 - Bjornhojgaards Gibson). V kategorii 4letí hřebci renavlsprogramu byl licentován Niro af Kronplet (Baldur a.d. Schütz. Hand KNN 161 x Bine KNN 2027 - Rasmus af Hallundbaek KNN 119). V kategorii 5letí a starší hřebci licenci získal Mignon af Kronplet (Talisman a.d. Schütz. Hand x Papaya a.d. Schütz. Hand KNN 2257 - Pergamon a.d. Schütz. Hand). V kategorii 3letí pony hřebci byl licentován Sartors Magic Remix (Magic Dancer SPH 150 x Karina KNN 2300 - Norrings Carisma). V kategorii 4letí mini hřebci licenci získal Majco's Rimfaxe (Zephyr Woods Russian Twister x Majco's Rosa Alba KNN 2223 - Broomells Salvo EKNN 115) a v kategorii 5letí mini hřebci Olsens Felix (Vores Fauruck KNN 149 x Olsens Polka Dot KNN 2221 - Cranleigh Loki KNN 141). Zamítnuti byli tito hřebci: v kategorii 5letí a starší pony hřebci pohybově a typově nedostatečný Dyrehavens Tyson (Vores Fauruck KNN 149 x Adria KNN 1995 - Sokrates af Mesballe KNN 116) a v kategorii 4letí mini hřebci pohybově nedostatečný Vores Lille Lyn (Cranleigh Loki KNN 141 x Vores Mirack RKNN 1905 - Broomells Salvo EKNN 115).

Ten samý den se konaly i VZ hřebců. Doživotně licentováni na základě splnění VZ a ŘPK byli tito hřebci: Norrgaards Performance - 814.29 bodů, kategorie sport (Perikles Christinelyst KNN 133 x Xensation KNN 2128 - Xantast Middelsom KNN 126), Sanders Dublin - 810.71 bodů, kategorie sport (Sanders Bounty KNN 131 x Sanders Dina KNN 1965 - Splitau DH 354). Zamítnut byl Rughavens Shadow - 726.05 bodů, kategorie klasik (Coco's Irish Magic KNN 126 x Rughavens Sarina KNN 2060 - Tyfon KNN 117). Vítězem výkonnostních zkoušek se stal pony hřebec Norrings Moldau - 850.00 bodů (Notre Bac SPH 143 x Norrings Sava KNN 2305 - Norkrons Lotus KNN 124).

12.08. - svod klisen a dorostu ve Skive, Dánsko. Nejlepším hříbětem se stal hřebeček Eriksen's Mc Marshall (Sartors Combat Warrior II KNN 209 x Toftegaardens Cash - Coco's Cognac), vysoce hodnocený známkami 9889-9. Jako nejlepší dorost byl vybrán a známkami 8777-7 hodnocen hřebeček Majco's Firefly (Broomells Salvo KNNE 115 x Moonshinefarm Fatina Blush KNN 1868 - Wantsley Tintagel. Titul Best In Show získala nejlepší klisna svodu, vysoce hodnocená známkami 9879-97-798-9, Taekkers Darling (Sanders Bounty KNN 131 x Taekkers Snehvide - Astor KNN 146).

02.09. - se konal svod klisen a dorostu v Roskilde, Dánsko. Nejlepším hříbětem výstavy se stal hřebeček Frederiksstens Vilhelm (Itsabrahma xx DVH 913 x Vivi KNN 2079 - Hefaistos KNN 121), hodnocen 9877-8, titul nejlepší dorost výstavy si odnesla klisna Stald Buch's Texxa (Theis af Viklyst KNN 179 x Tedessa KNN 2414 - Felix KNN 140, hodnocena: 8877-8. Nejlepší klisnou se stala a k tomu oceněna titulem  Best In Show byla vysoce hodnocená klisna Caballo Marchena's Drom (Bjornhojgaards Gibson x Jamaica Drom KNN 2444 - Norrings Carisma), hodnocena: 9988-87-797-9.

26.09. - Velmi gratulujeme panu Bouškovi k letošním hříbatům z klisen Bella Vega a Just Sprite.

22.09. - výsledky podzimních výkonnostních zkoušek 22.09.2012 Vilhelmsborg, Dánsko. Na VZ byli předvedeni hřebci kategorií mini (1 hřebec) a sport (4 hřebci), kategorie klasik a pony nebyly tento rok zastoupeny. VZ se zůčastnily také dvě klisny, obě VZ splnily s vynikajícími bodovými výsledky, které překonal pouze jeden hřebec. Klisny: Fiskergaardens Stella RKNN 2589, VZ - 880,36 bodů, což byl tento rok nejlepší výsledek VZ vůbec a Ariadne RKNN 2409, VZ 839,29 bodů. Podmínky ŘPK splnili a nově licentováni byli tito hřebci - kat. mini Majco's Rimfaxe KNN 226 (po Zephyr Woods Russian Twister z Majco's Rosa Alba KNN 2223 po elitním hřebci Broomells Salvo KNNE 115 - VZ 870,83 bodů, který se stal vítězem výkonnostních zkoušek hřebců s nejlepším předvedeným hřebcem). Kat. sport Toftegaardens  Codex KNN (po Coco's Cognac z Cassandra H KNN 2358 po Dunhill H DVH 658, VZ 821,41 bodů), Calimero KNN 223 (po De Noir z Karina KNN 1851 po Don Ibrahim KNN 92, VZ 796,43 bodů), Sartors Simply The Best KNN (po Sandro Hit z Bianca af Knabstrup KNN 2227 po Bolero DE, VZ 807,14 bodů), Hannibal Middelsom KNN 225 (po Harlequin Middelsom KNN 163 z Lagoa Christinelyst KNN 2267 po Xquisit Middelsom KNN 144, VZ 789,29 bodů). Nově licentovaným hřebcům byla přidělena KNN čísla a všichni jsou k dispozici pro připouštěcí sezónu 2013.

Několik významných KNN svodů a VZ proběhlo také v zahraničí, výsledky ze svodu ve Švédsku, Irsku, Anglii, Francii, Německu a USA naleznete zde:

Švédsko: Tři hřebci obdrželi limitované připouštěcí licence pro rok 2012 a to dva v kategorii sport - Zeppelin (Figaro af Hallundbaek KNN 147 x Zeblina SKN 1028 - Zeb SKN 2) hodnocen 7788-77-777-7, a Sanvic Ballisto (Danillo SKN 18 x Havens Artemis KNN 2103 po elitním hřebci Conetti Lyhghok KNNE 118), hodnocen 7877-77-787-8. V kategorii pony byl licentován Dunkans Cashmir (Norkrosn Lotus KNN 124 x Broomells Mannequin KNN 2200 - Broomells Malia S93-03 GBR), hodnocen 8888-68-787-8 a který získal titul nejlepší hřebec. Celkovou vítězkou svodu a titul nejlepší klisna si odnesla vysoce hodnocená známkami 8989-78-897-8 Midakra Cadsuane (Perikles Christinelyst KNN 133 x Miss Hjoing SWE - Bolero 897 SWE), nejlepším dorostem se známkami 7878-8 se stal mladý hřebeček Sanvic Cisco (Ecuador Skrodstrup KNN 158 x Rubella KNN 1943 - Thunder Boy KNN 96).

Anglie: zde byli v tomto roce licentováni 2 hřebci, oba v kategorii sport. V souladu s ŘPK a na základě výsledků VZ byl celoživotně licentován Rollestone Kharma KNN (Hamlet Frydenlund DK Knab x Holme Park Kossette GBR Trak - Istanbul DEU Trak), hodnocený 8888-78-877-8, VZ 768,93 bodů. Limitovanou licenci pro rok 2013 získal San Apoll (San Amour x Allektra KNN 2269 - Apollon KNN 108), hodnocený 8777-77-877-7. Dva hřebci byli komisí zamítnuti a to v kategorii sport Blacklaw XL (Blacklaw Xcalibur KNN x Elmegaardens Surprice KNN 2209 - Underworld xx), hodnocen 8776-76-766-6, kterému nebyla v souladu s ŘPK obnovena licence z roku 2012 z důvodu nízké známky za celkový dojem. V kategorii pony byl zamítnut Trinityhouse Seahawk (Weatheroak Manor King Solomon WPBR 8597 x Weatheroak KNN 2467 - Weatheroak Monor Swallow SPBS), s velmi nízkým hodnocením 7775-77-567-6, které bylo také příčinou jeho zamínutí v souladu s ŘPK. Nejlepší klisnou svodu se stala Britains Passion Flower (Fillygreen River Phoenix WELSH sek B x  Broomells White Magnolia GBR PSPS - Broomells Malia GBR BSPS), hodnocena 8987-88-777-8, nejlepším hříbětem pak klisnička Gralyns Evita (Amadeus Normark DK Knab x Gralyns Anastasia KNN 2600 po elitním hřebci Xhogun Middelsom KNNE 174), hodnocena 7888-8. Nejlepším dorostem byl dvouletý valach Tresaison Simply Red (Showmaker WESTPH x Engel v. Birkenhof KNN 2381 - Norkrons Harlequin ZfdP Knab), hodnocený 8887-8. Výkonnostních zkoušek se vedle hřebce Rollestone Kharma zůčastnila také jedna klisna, Tresaison Gracie RKNN 2327 (Nobody's Harlequin KNN 166 x Rozel Bay xx - Bevelled xx), která je splnila s počtem 835 bodů a také si odnesla titul nejlepší kůň svodu.

USA:

Německo: Přivítalo dánské komisaře velkým počtem koní k předvedení, chovatelskou skupinou a především počtem hřebců k VZ a licentacím. Svodu se zůčastnili přední němečtí chovatelé, za mnohé jmenujme Silke Frisch-Branderup - hřebčín af Midgaard, Dr. Mathias Enk - hřebčín af Wendandi, hřebčín Sabine Reinhold - hřebčín af Lille Hav, Dr. Korinna Jodesnix - hřebčín af Silver, Dr. Daniel Ahlwes - hřebčín vom Schimmerwald, Susanne Schulz - hřebčín af Coco, Sabine Schröder - hřebčín vom Rosenhof aj. a tak se svod konal ve dvou dnech.

Francie: Ve Francii se sešlo ke svodu celkem devět koní z chovu nebo v majetku dvou nejvýznamnějších francouzských chovatelek - Kristiny Waern a Christielle Seguin. Titul nejlepší hříbě si odnesla pony klisnička francouzského chovu Capriol Dela Pierrejama (Sartors Kenai x Thistledown Valika - Paddock Cossack 47663 WSB), nejlepší klisnou svodu se stala z Dánska importovaná Sartors Pure Luxury (Figaro af Hallundbaek KNN 147 x Celeste KNN 2297 - Charmeur af Langesminde KNN 101), nejlepším valachem švédský import Sackum Bliksem (Lurifax Stavsdal KNN 109 x Eclair KNN 1445 - Lyn KNN 77). Titul celkového vítěze svodu získal a také jako nejlepší hřebec byl oceněn švédský import Sackum Hrom (Perikles Christinelyst KNN 133 x Sackum Molnia KNN 2561 - Faust af Elmelygaard KNN 139). VZ se zúčastnili celkem dva hřebci - dánský import Sartors Kenai (Max Hojgaard KNN 157 x Lea KNN 2080 - Rasmus af Hallundbaek KNN 119) a Sackum Hrom, podmínky VZ v souladu s ŘPK splnili oba, Kenai s počtem 784,64 bodů, Hrom s počtem 826,43 bodů.

Irsko: V Irsku byli komisi představeni čtyři koně, převážně z chovu nebo v majetku Marie Claire Van Hout (stáj Woodend). Nejlepším hříbětem a celkově nejlepším koněm svodu se stala klisnička z jejího chovu Woodend Kontiki (Marster Lynghoj KNN 191 x Sackum Vetötime KNN 2452 - Ecuador Skrodstrup KNN 158), nejlepší klisnou Pepper (Faust af Elmelygaard KNN 139 x According to Paddy xx - Accordion xx). Ocenění nejlepší valach si odnesl Greenfield Bo Diddly (Greenfield Ma Min x Sassy).


2011

08.04. - chovatelská sezóna začala a první knabstrupská hříbata jsou na světě. Gratulujeme chovatelům, informace o narozených knabstrupperech najdete v sekci narozená hříbata.

11.04. - novinkou pro všechny chovatele teplokrevných a plnokrevných klisen je možnost zapsání těchto klisen, které nemají typické knabstrupské zbarvení do PK knabstrupperů do sekce outcross pro následnou produkci outcross hříbat po licentovaných knabstrupských hřebcích, která lze zapsat do PK knabstrupperů. Nyní je tedy možné do PK zapsat i jednobarevné (odznaky jsou povolené) teplokrevné nebo plnokrevné klisny neknabstrupského zbarvení (vranky, hnědky, ryzky), není možné zapsat bělky z důvodu přenosu G-genu - gen, který je v chovu knabstrupperů nežádoucí a způsobuje postupné vybělování a tím tedy i ztrátu knabstrupského zbarvení). Nově od dubna 2011 na základě revize standardu knabstrupského koně není možné zapsat ani plavky a isabelly.

14.04. - výsledky loňských podzimních výkonnostních zkoušek hřebců, Vilhelmsborg, Dánsko: VZ a podmínky ŘPK splnili a byli licentováni tito hřebci: Tharos (736,00 bodů), Xol (818,33 bodů), Sartors Battle of Hastings (749,00 bodů), La Feves Fion (725,00 bodů), Norgaards Cariyon (800,00 bodů) kat pony, Norrings Bentley (756,67 bodů), kat. pony. Bodový limit pro udělení celoživotní připouštěcí licence nesplnil a byl zamítnut: Maximus af Hallundbaek (661,00 bodů). Nově licentovaným hřebcům byla přidělena KNN čísla a všichni jsou k dispozici pro připouštěcí sezónu 2011.

18.04. - první knabstruppeři v České republice. Primátem se pyšní chovná klisna Bella Vega KNN 2215, dovezená do ČR v roce 2007. Bella Vega KNN 2215 je zbarvení varnish roan, dala již několik excelentních potomků - za všechny jmenujme licentovaného hřebce Klaudiuse a klisnu Allektru KNN 2609, která získala titul nejlepší tříletá klisna a pak ještě vyhrála titul nejlepší klisna výstavy v roce 2006 v UK. Dalším knabem v našich končinách je mladý Mönchshof's Jim Beam, zbarvením černý leopard. Majitelům gratulujeme a přejeme jim hodně radosti s jejich knabstruppery.

19.04. - jarní svod hřebců s udělením výběru pro získání limitované připouštěcí licence pro rok 2011 se uskutečnil 16. dubna v Ringstedu, DK. V kategorii 4letí miniaturní hřebci získal licenci připouštět v roce 2011 Gandalf af Milby, v kategorii 4letí pony hřebci Norrings Moldau, v kategorii 3letí sport hřebci Calimero, v kategorii 4letí sport hřebci neprošel svodem a obnovení loňské licence nezískal Sidro Song (Sidro Song je typový hřebec po Sir Donerhall - za typ hodnocen známkou 9, ale za krok známkou 4 a proto byl zamítnut), v kategorii 5letí a starší sport hřebci licenci získal Sanders Dublin. V kategorii 3letí   klasik  hřebci byl licentován Noble af Kronplet, zamítnut ve stejné kategorii byl nevýrazný a pohybově nedostatečný Toftegaardens Lexus (známka za typ 6, pohyb - klus i cval také 6), v kategorii 5letí a starší klasik hřebci renavlsprogram (program čistokrevnosti) licenci získali Soholmgaards Togo a Amadeus af Knabstrup.

17.05. - dánská KNN vydala revizi standardu knabstrupského koně a interních stanov, mimo jiné je novinkou povolení outcrossu plemeny lusitano a PRE u klasického typu knabstruppera. Zrevidovaný standard brzy zveřejníme.

10.06. - první narozený knabstrupper v ČR! Velká gratulace od KNA CZ panu M. Bouškovi k narození prvního knabstrupského hříběte v České republice. Klisnička Wilma Vega z klisny Bella Vega KNN 2215 se narodila 03.06.2011, má se čile k světu a je krásného zbarvení bay blanket.

10.06. - dnes došlo k dohodě mezi KNA CZ a chovateli hřebců  Hussar of Independence (ZfdP, prémiový homozygotní black snowcap, vítěz šampionátu hřebců) a  Apollon KNN 108 (dual graded - KNN a ZfdP, prémiový black leopard, vítěz výkonnostních zkoušek ve Vilhelmsborgu) o jejich chovatelském využití v ČR, oba hřebce nyní registrujeme na ÚEK Slatiňany a budou k dispozici chovatelům formou inseminačních dávek.

11.06. - hřebčín of Independence nabízí k prodeji kvalitní knabstruppery, jedinečná příležitost pro chovatele: klisna Caervanon of Independence, nar. 2005, výžeh ZfdP, prémiová, 154 cm, 15/16 knab. ve 4. generaci, po black based few spot knabstrupském hřebci VPrH Pegasus vom Niehaus-Hof (prémiový hřebec ZfdP i KNN), nyní v USA, ze solid bay knabstrupské klisny Cedar of Independence (po Thunder King of Mountain z elitní prémiové kn. klisny Catherin of Independence - matka několika licentovaných plemeníků). Její poloviční bratr VPrH Edalar of Independence je licentovaný prémiový hřebec, druhý poloviční bratr Hedonis of Independence vykazuje jak skokové, tak drezúrní nadání a stabilně se umisťuje v obou disciplínách kolem 3. místa. Klisna je vynikajícího charakteru, lehce ošetřovatelná, neobsednutá, velmi dobrého pohybu. Přímo od chovatele, cena: 4000,- EUR. Pouze do vynikajících podmínek, chovateli. Druhým knabstrupperem na prodej je roční hřebeček Pantarhei of Independence, nar. 2010, 7/8 knabstrupper ve 3. generaci, black leopard, před. výška 156 cm, výžeh ZfdP, čipovaný, po black leopard prémiovém šampion hřebci VPrH Pendragon of Independence z kn. klisny Sandra II (po Janus Hedevangaard). Hřebeček je velmi slibného exteriéru, s předpoklady do chovu. Cena: 3500,- EUR, přímo od chovatele, pro více informací o obou koních kontaktujte Patricii Fallows, hřebčín of Independence na emailu: Fallowsknab@t-online.de. Pokud neovládáte NJ/AJ, tak vám případné dotazy či koupi rádi vyřídíme.

14.06. - ve dnech třetího až pátého června se uskutečnila tradiční výstava knabstrupských koní v rámci národní zemědělské přehlídky Roskilde Dyrskue 2011, Dánsko. Prémii a 23 bodů získal black blanket plemenný hřebec Sherdil KNN 185 (po Felix KNN 144 z Cherie KNN 2091 po Foniks KNN 103), který je momentálně na prodej - více informací stáj Buch - Heidi Buch Jensen Dánsko, stejný počet bodů a prémii obdržela bay snowflake klisna Nanna af Dutterup KNN 2314. Po 22 bodech získali chestnut leopard plemenný hřebec La Feves Fion KNN 198, pony chestnut leopard hřebec Gandalf af Milby (limitováná licence pro rok 2011), solid bay klisna Madicken af Nyskoven a bay near leopard klisna Miss Lunatic KNN 2482.

16.06. - dnes došlo k dohodě mezi KNA CZ a majitelkou knabstrupského hřebce Upal von Norholm KNN 177, paní Julií Birk o jeho chovatelském využití v ČR. Upal von Norholm KNN 177 je excelentní black leopard knabstrupper po otci Ursus Norholm z matky Abelone af Gram po Royal Blue. Zatím budou zajišteny inseminační dávky, o prezentaci Upala na některé chovatelské akci nebo na svodu v ČR jednáme, pokud to podmínky dovolí (hřebec nebude v době akce v inseminační stanici), bude v ČR předveden.

16.06. - hřebčín af Lyn, Německo nabízí k prodeji vysoce kvalitní black leopard klisničku nar. 3/2011, Linnea af Lyn po knabstrupském hřebci Upal von Norholm KNN 177 (pro více informací o Upalovi klikněte na jeho samostatnou stránku zde), z knabstrupské prémiové klisny Malu Lynghoj KNN 2296 po Conetti Lynghoj KNN 118. Malu Lynghoj je matkou již dvou licentovaných plemeníků (Sartors Combat Warrior II - Dánsko, Lori's Flashpoint af Lyn - Austrálie). Klisnička je velkého rámce, vhodná do sportu, k chovu a výstavám. Více informací na stránkách hřebčína af Lyn nebo na emailu: Julia Birk upal@vonnorholm.com.

12.07. - hřebčín Blacklaw nabízí k prodeji vysoce kvalitní dvouletou klisnu Blacklaw Freya. Otcem je vítězný kůň Jezdeckého šampionátu 2010, Fairbanks Skrodstrup KNN 162, v jehož rodokmenu najdeme i otce olympijského drezúrního koně, matkou je knabstrupská klisna Xeleste Middelsom KNN 2268, která dala již plemenného hřebce Halifax Middelsom (nyní USA). Freya je zbarvení bay snowflake, mimořádné mechaniky pohybu, se skokovými předpoklady, typického knabstrupského charakteru. Cena 2.450 GPB. Více informací na stánkách hřebčína Blacklaw - paní Annabel Firmin. Možnost dovozu do ČR.

05.09. - vyšla nová kniha v dánštině o historii chovu knabstrupperů v Dánsku: Knabstrupperhesten - fra landbrugs til ridehest, 1940 - 1970, od Merete Norring. Možnost objednání knihy na stránkách KNN Dánsko nebo přes naši KNA CZ. Toto dlouho očekávané pojednání o historii knabstrupperů - od zemědělského využití k jezdeckému koni - obsahuje na 268 stranách mnoho informací o chovu knabstrupperů v Dánsku z let 1940-1970, několik set fotografií, spolu s rodokmeny a popisy přes 400 koní, naleznete zde i knabstrupské linie, historii Emosegaardu a prvního spolku k chovu knabstrupperů na světě vůbec - Foreningen til Knabstrupperavlens Fremme i Holbaek. Autorkou je Merete Norring, dlouholetá chovatelka knabstrupperů, majitelka hřebčína Norrings a odbornice na historii knabstrupperů.

05.09. - podzimní svod hřebců pro udělení výběru k získání limitované připouštěcí licence pro rok 2012 se uskutečnil 06.08. v Jyderupu, Dánsko. Licence byla udělena těmto hřebcům: v kategorii miniaturní získal licenci připouštět v roce 2012 Olsens Lucas, v kategorii 3letých hřebců klasik na základě renavlsprogramu licenci získal Noble af Kronplet, který se stal i nejlepším hřebcem svodu, v kategorii 4letých hřebců klasik byl zamítnut Fidalgo af Kronplet, v kategorii 4letí a starší hřebci byla licence na základě renavlsprogramu udělena hřebci Moenschof's San Angelo, v kategorii 4letí a starší hřebci na základě renavlsprogramu licenci získal Triton af Kronplet. V kategorii 2letí hřebci sport licenci obdžel Achilles, v kategorii 3letí hřebci sport byli licentováni Hannibal Middelsom a Toftegaardens Codex.

22.09. - výsledky podzimních výkonnostních zkoušek hřebců 17.09.2011 Vilhelmsborg, Dánsko: Podmínky splnili a nově licentováni byli tito hřebci - Calli (po De Noir DVE 812 z Karina KNN 1851 po Don Ibrahim KNN 92 - 807,14 bodů, oceněn jako nejlepší hřebec podzimních zkoušek, kat. sport), Katbygaards Bongo (po Max Hojgaard KNN 157 z Rita Smed II RSD 11663 po Landau DH 435, 800,71 bodů, kat. sport), Ejstrups Sirocco (po Figaro af Hallundbaek KNN 147 z Jannika KNN 2133 po Hefaistos KNN 121, 792,86 bodů, kat. sport), Fairfax Middelsom (po Fairbansk Skrodstrup KNN 162 z Xtarlet Middelsom KNN 2053 po Xanthos KNN 112, 778,57 bodů, kat. sport), Sartors Combat Warrior II (po Figaro af Hallundbaek KNN 147 z Malu Lynghoj KNN 2296 po Conetti Lynghoj KNN 118, 770,36 bodů, kat. sport), Soholmgaards Togo (po Knast Nellemann KNN 90 z Soholmgaards Cirkeline KNN 2029 po Thunder Boy 96, 725,00 bodů, kat. klasik), Lille Prins Heden (po Cranleigh Loki KNN 141 z Jana KNN 2072 po Rolf KNN 130, 858,33 bodů a s tímto počtem bodů se stal i vítězem podzimních zkoušek, kat. mini), Cris (po Black Bausty z Retina po Robin, 820,83 bodů, kat. mini) a Gandalf af Milby (po Mosbaekmindes Morris SH 465 z Felicia KNN 2108 po Thor af Mesballe KNN 120, 800,00 bodů, kat. mini). Nově licentovaným hřebcům byla přidělena KNN čísla a všichni jsou k dispozici pro připouštěcí sezónu 2012. 

22.09. - novým koněm anglického paralympijského drezúrního jezdce Lee Pearsona je knabstrupper! Z Dánska do Anglie odcestoval desetiletý knabstrupský plemenný hřebec Lucas Normark KNN 154. Dle slov svého nového jezdce Lucas neměl ani čas se rozkoukat a již natáčel bez jakékoli přípravy reklamní spot, natáčelo se ve tmě, s umělými efekty (světlomety, dým) a Lucas projevil extrémně klidný a ochotný temperament, tak typický knabstrupperům. Lee Pearson je velmi spokojen s jeho charakterem, který ohodnotil jako nejlepší, se kterým se zatím u koně setkal a dodal, že má ve své stáji valachy, kteří jsou daleko přísnější než Lucas. Co do Lucasových chodů, Lee Pearson je velmi spokojený s krokem, na klusu a cvalu prý bude muset během tohoto roku zapracovat, aby Lucas byl připraven na náročnost paralympijských drezúrních obdélníků. Gratulujeme a přejeme této nové dvojici hodně úspěchů. Doufejme, že Lucas naváže na svého slavného předchůdce, knabstruppera Zanka, několikanásobného paralympijského vítěze, vzpomeňme např. na dvě zlaté z paralympiády v Aténách.