Menu

Knabstrupský kůň: Standard

Knabstrupský kůň se posuzuje dle typu čtyřmi samostatnými standardy: sport, klasik, pony a miniaturní.

§ 1 Standard knabstrupského koně typu sport:

Typ: Knabstrupper typu sport je kůň velkého rámce, harmonický, dobré šířky a hloubky.

Velikost: Nad 148 cm v kohoutku.

Zbarvení: Nejcharakterističtějším znakem knabstruppera je jeho specifické zbarvení. Vzhledem k mnoha barevným varietám a i ke změnám v samotném zbarvení knabstrupperů během jejich života (tzv. vybarvování), nemá jak zbarvení samotné, tak jeho rozsah, žádný vliv na posouzení a hodnocení koně.

Hlava a krk: Hlava knabstrupského koně typu sport je výrazná a ušlechtilá, ale proporcionální, s velkým jasným okem klidného výrazu. Žádoucí je dostatek prostoru mezi dolní čelistí a začátkem krku, tzv. čisté hrdlo. Hlava je připojena k pružnému krku, který je proporcionální, dobře nasazený i nesený.

Plece a kohoutek: Knabstrupský kůň typu sport má dlouhou, šikmou lopatku umožňující volný pohyb a dobře vyznačený kohoutek.

Hřbet: Dobře vyznačený kohoutek přechází plynule do silného hřbetu a krátkých, osvalených beder. Knabstrupský kůň typu sport má dlouhou svalnatou, mírně se svažující záď se správně nasazeným a přirozeně neseným ocasem.

Končetiny: Knabstrupský kůň typu sport má silné, suché a korektně postavené končetiny, odpovídající velikosti koně. Hlezna a spěnky jsou dobře formovaná a korektně úhlené. Končetiny mají dostatek kosti s výraznými, suchými, nikdy ne lymfatickými klouby. Čistý přechod do holeně, která má být spíše krátká a plochá. Spěnky jsou úměrně dlouhé a pružné. Předloktí jsou osvalená. Zadní nohy mají dobře vyrýsovanou, širokou a hlubokou muskulaturu. Kopyta mají být dobrého tvaru s kvalitní rohovinou.

Pohyb: Lehký a přímý, rytmický a elastický, s dobrým posunem zadních končetin.

Temperament: Knabstrupský kůň typu sport musí být živého temperamentu, dobrého charakteru, přívětivý a ochotný.

Typičtí představitelé knabstruppera typu sport:


§ 2 Standard knabstrupského koně typu klasik:

Typ: Ideální knabstrupper typu klasik je elegantní a harmonický kůň, dobré svalové hmoty, proporcionální, nejlépe čtvercového rámce. Žádoucí je osvalený kůň dobré šířky i hloubky.

Velikost: Ideální výška v kohoutku by měla být v rozmezí nad 148 cm do 165 cm.

Zbarvení: Nejcharakterističtějším znakem knabstruppera je jeho specifické zbarvení. Vzhledem k mnoha barevným varietám a i k změnám v samotném zbarvení knabstrupperů během jejich života (tzv. vybarvování), nemá jak zbarvení samotné, tak jeho rozsah, žádný vliv na posouzení a hodnocení koně.

Hlava a krk: Hlava musí být výrazná, rovná až lehce konvexní. Oči jsou velké a jasné. Uši nesmí být disproporčně velké. Spodní čelist a žuchvy jsou dobře utvářené a široké. Hřbet nosu může být vyznačený. Délka a tvar krku musí dovolit správné napojení hlavy s dostatkem prostoru, tzv. čisté hrdlo. Krk má být odpovídající délky a vysoko nasazený s výrazným hřebenem. Příliš výrazná prsa jsou nežádoucí.

Plece a kohoutek: Rameno je střední délky, šikmé, dobře osvalené. Mělo by být pružné a umožňující volný pohyb. Kohoutek odpovídající délky, dobře osvalený. Kohoutek se může zdát vzhledem k vysoko nasazenému krku  s výrazným hřebenem krátký. Není to považováno za chybu.

Hřbet: Horní linie je silná, pružná a ladně zaoblená. Hřbet by měl být střední délky až krátký, svalnatý a silný. Bedra jsou kompaktní a pružná, s dobře vyvinutým svalstvem. Záď je svalnatá a svažující se. Ocas nemá být příliš vysoko nasazený a nesený.

Končetiny: Jsou silné, suché, správného postoje a úhlení. Stehenní kost je dlouhá a šikmá. Spěnky jsou silné a pružné. Kopyta jsou silná, dobrého tvaru a odpovídající velikosti.

Pohyb: Pravidelný, energický a rytmický s přirozenou rovnováhou. Dobrý zdvih  předních i zadních končetin má základní význam pro klasický pohyb, přičemž přední končetiny jdou vpřed s lehkým ohnutím v koleni a zadní končetiny s ohnutím v hleznu. Krok je uvolněný, odpovídající délky. Klus je energický a rytmický s dobrým posunem zadních končetin a s dobrým zdvihem všech končetin. Cval je klidný, dobře vyvážený s dobrým taktem.

Temperament: Knabstrupský kůň typu klasik je dobrého charakteru, klidný, pozorný, inteligentní a ochotný.

Typičtí představitelé knabstruppera typu klasik:


§ 4 Standard knabstrupského ponyho:

Typ: Knabstrupský pony je dobře vyvážený jezdecký pony s typickými pony znaky, vykazující dobrou hloubku a šířku.

Velikost: Knabstrupský pony se dle výšky dělí do tří kategorií:

* Kategorie 1: 140,1 -148,0 cm v kohoutku

* Kategorie 2: 130,1 - 140,0 cm v kohoutku

* Kategorie 3: 105,0 -130,0 cm v kohoutku

Zbarvení: Nejcharakterističtějším znakem knabstruppera je jeho specifické zbarvení. Vzhledem k mnoha barevným varietám a i k změnám v samotném zbarvení knabstrupperů během jejich života (tzv. vybarvování), nemá jak zbarvení samotné, tak jeho rozsah, žádný vliv na posouzení a hodnocení koně.

Hlava a krk: Knabstrupský pony má mít malou výraznou a ušlechtilou hlavu s širokým čelem a s velkým, jasným okem klidného výrazu. Uši jsou malé. Žádoucí je čisté hrdlo s dostatečným prostorem mezi krkem a spodní čelistí a jeho správné napojení na krk. Krk je pružný, proporcionální a dobře nasazený.

Plece a kohoutek: Žádoucí je dlouhá, šikmá lopatka, umožňující volný pohyb a dobře vyznačený kohoutek.

Hřbet: Dobře vyznačený kohoutek plynule přechází do silného hřbetu a krátkých, osvalených beder. Má dlouhou, svalnatou a mírně se svažující záď. Zadní partie je široká s dobrým a vyrýsovaným osvalením.

Končetiny: Knabstrupský pony má silné, suché a korektně postavené končetiny. Hlezna a spěnky jsou dobře utvářená a správně úhlená. Holeň je krátká a plochá. Spěnky jsou odpovídající délky a jsou pružné. Kopyta jsou dobře utvářená s kvalitní rohovinou.

Pohyb: Rytmický s dobrým posunem zadních končetin a silnou akcí.

Temperament: Knabstrupský pony je dobrého charakteru, musí být přívětivý a ochotný.

Typičtí představitelé knabstrupského ponyho:


 

§ 5 Standard knabstrupského miniaturního ponyho:

Typ: Knabstrupský miniaturní pony je dobře vyvážený pony jezdeckého typu, dobré hloubky a šířky.

Velikost: Do 104 cm v kohoutku.

Zbarvení: Nejcharakterističtějším znakem knabstruppera je jeho specifické zbarvení. Vzhledem k mnoha barevným varietám a i k změnám v samotném zbarvení knabstrupperů během jejich života (tzv. vybarvování), nemá jak zbarvení samotné, tak jeho rozsah, žádný vliv na posouzení a hodnocení koně.

Hlava a krk: Knabstrupský miniaturní pony má malou výraznou a ušlechtilou hlavu s velkým okem klidného výrazu. Uši jsou malé. Hlava je napojena na proporcionální, dobře nasazený krk.

Plece a kohoutek: Žádoucí je dlouhá, šikmá lopatka, umožňující volný pohyb a dobře vyznačený kohoutek.

Hřbet: Krátká a silná horní linie přechází do krátkých osvalených beder. Záď je krátká, dobře utvářená, svalnatá. Ocas dobře nasazený.

Končetiny: Knabstrupský miniaturní pony má silné, suché a korektně postavené končetiny. Hlezna a spěnky jsou dobře utvářené a správně úhlené, s plochými klouby. Kopyta jsou dobře utvářená.

Pohyb: Rytmický, a i při malé velikosti zvířete zem pokrývající pohyb. Elasticita pohybu je žádoucí.

Temperament: Knabstrupský miniaturní pony je dobrého charakteru, energický, přívětivý a ochotný.

Typičtí představitelé knabstrupského miniaturního ponyho:


Pozn: Přeloženo a upraveno dle oficiálního standardu KNN. Při případných nejasnostech výkladu se vychází vždy z dánského originálu a dává se mu přednost.