Menu

Knabstrupský kůň: genetika zbarvení

Anglické přísloví "A good horse is of any color" u knabstrupperů a dalších pro barvu chovaných plemen koní tak úplně neplatí. Za aktraktivní zbarvení knabstruppera je odpovědný tzv. leopard komplex genů. Jde o soubor genů (Lp, PATN) fenotypově se projevujících typickým zbarvením, skvrnitostí kůže kolem tělních otvorů, bílou sklérou, pruhovanými kopyty ad.

O obecné genetice zbarvení koní se dočtete v samostatném článku zde.

Zbarvení knabstrupských koní:

1. Leopard/near leopard

2. Few spot/white born

3. Blanket

4. Snow cap

5. Minimally spotted a varnish roan

6. Solid

1. Leopard (genotyp LPlp, heterozygot). Fenotypem jsou skvrny v různých velikostech - od téměř plotnových po malé skrvnky, které jsou rozmístěné po celém koni. Zbarvení leopard a všechna ostatní se může vyskytnout v jakékoli základní barvě (vraník, ryzák), i v jejich zředěných nebo modifikovaných formách (např. palomino, cremello, champagne, bay, flaxen). Leopard se rodí již vybarvený a své zbarvení nemění s věkem, narozdíl od zbarvení snowflake nebo varnish roan. Je také možné se setkat s výrazem near leopard nebo semi-leopard, obě označují v podstatě zbarvení blanket - very extensive (velmi rozsáhlá) a "deka" jde až na tělo nebo i krk koně.

Black leopard - leopard vraník Bay leopard - leopard hnědák Chestnut leopard - leopard ryzák
Palomino leopard - leopard isabela Buckskin leopard - leopard plavák Red dun near leopard
Black near leopard Bay near leopard Chestnut near leopard

2. Few spot/white born (genotyp LPLP, homozygot). Zbarvení leopard v homozygotní formě. Na koni lze nalézt pouze velmi malé skrvnky, ale může být i zcela bez nich. Na hřívě, ocasu, krku, hlavě, ale třeba i spěnkách zůstává základní barva koně, hovoříme potom tedy např. o zbarvení few spot black based - vraník, few spot chestnut based - ryzák, atd. Few spot se již takto rodí, nepřebarvuje, jen oblasti, kde se vyskytuje základní barva se mohou s věkem koně spíše zmenšovat.

Few spot black based Few spot bay based Few spot chestnut based

3. Blanket (genotyp LPlp, heterozygot). Zbarvení "deka", kdy bílá plocha jde přes záď koně a vždy v ní jsou kulaté skrvny. Velikostně může být od velmi malé až po značně rozsáhlou (very extensive blanket) a její okraje mohou být buď čisté nebo prokvetlé. Kůň se takto zbarvený již rodí, časem se bílá plocha může zvětšovat.

Black blanket Bay blanket

Palomino blanket

Buckskin blanket Chestnut blanket Classic champagne blanket

4. Snowcap (genotyp LPLP, homozygot). Jedná se o zbarvení blanket, ale v homozygotní formě. Bílá plocha se může s věkem koně zvětšovat, nikdy v ní ale nejsou kulaté skrvny.

Black extensive snowcap Bay snowcap Chestnut snowcap

5. Minimally spotted (genotyp LPlp, heterozygot) - minimálně skvrnitý. Vyskytuje se několik typů zbarvení, která mají svá vlastní pojmenování (varnish roan, snowflake, frost, marble, lace). Tyto varianty zbarvení se od sebe neliší nijak geneticky, jedná se o projev Lp roaningu během života koně. Ve všech případech se kůň rodí jako solid a během let se jeho zbarvení buď mění až do finálního zbarvení - roan nebo koni zůstanou jen minimální znaky - skvrnité genitálie, huba, pruhovaná kopyta.
Snowflake - obr. dole (vločka) - kůň se rodí zdánlivě jako solid (jednobarevný), již ale v jeho hříběcí srsti můžeme nalézt bílé skvrnky a tedy důkaz, že během let získá velmi atraktivní podobu. Snowflake je velmi efektní zbarvení, zvláště na tmavém podkladu.

Blacklaw Xpresso 6 měsíců Blacklaw Xpresso Blacklaw Xpresso 3 roky

Varnish roan (genotyp LPlp, heterozygot) - nesmí se zaměňovat s klasickým roanem (Rn gen). Kůň se rodí zdánlivě jako solid a v jeho hříběcí srsti většinou nenajdeme bílou srst jako důkaz budoucího vybarvování. Během let ale začne přebarvovat, nejedná se ale o klasické vybělování jako u běloušů způsobené G genem. Na kostnatých částech těla, jako hlava a nohy základní barva koně zůstává.

Xhamperlain Middelsom 6 m. Xhamperlain Middelsom 3 r. Xhamperlain Middelsom 6 let

6. Solid (genotyp lplp, homozygot). Jednobarevný kůň, může být i s odznaky, nikdy ale ne bělouš.

Solid black Solid bay Solid chestnut

* Na všech fotografiích, kromě fotografie near leopard red dun, kde je zobrazena kříženka frís x appaloosa a obr. classic champagne blanket (appaloosa x missoury foxtrotter) jsou registrovaní knabstrupští koně.